RAZPIS ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA SKUPNO KOTLOVNICO TBILISIJSKA 48,LJUBLJANA, za leto 2017

Lastniki Skupne kurilnice Tbilisijska 48, Ljubljana z objavo na spletni strani upravnika GOSPODAR d.o.o., pozivajo potencialne ponudnike zemeljskega plina, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili v roku do 28.11.2016 do 12.00 ure na sedež upravnika GOSPODAR d.o.o., Tržaška cesta 42, Ljubljana ali na seji KO, ki bo dne 28.11.2016 ob 17.00 uri.

Dokument: