Dobrega hišnika se ne opazi, opazi se pa, če ga ni

Hišniška dela v stanovanjski hiši

Za vas izvajamo tudi hišniška dela. Poskrbimo za prijetno bivanje v vaši stanovanjski hiši. Pregledamo skupne elektroinštalacije, poskrbimo za popravilo svetil, stikal, stopniščnih avtomatov, zunanje razsvetljave in zvoncev. Postorimo pa še marsikaj. Pravijo, da se dobrega hišnika ne opazi, opazi se pa, če ga ni.

Naša skrb je tudi:

1.    Pregled in popravilo opreme in stavbnega pohištva; stopniščnih oken, vrat, kljuk, ključavnic, stekel na skupnih prostorih.

2.    Vodenje dnevnika prisotnosti (datum in ura prihoda in odhoda) z evidenco vseh dogodkov, naročil in popravil v zvezi z vzdrževanjem hiše. Dnevnik se vodi redno ob vsakem obisku. V primeru, da ni bilo posebnih opravil se vpiše le prihod in odhod B.P. (brez posebnosti).

3.    Razobešanje obvestil na oglasno desko o popravilih oziroma motnjah pri obratovanju hiše (sproti po potrebi) po nalogu upravnika in nadzornega odbora.

4.    Obveščanje upravnika, nadzornega odbora in serviserjev o večjih okvarah v skupnih prostorih, delih  in napravah hiše (sproti po potrebi) ter izvajanje in organizacija intervencijskih  popravil (sproti ali na poziv nadzornega odbora ali upravnika).

5.    Sodelovanje s servisi za odpravo napak in omogočanje dostopa do tehničnih oziroma skupnih prostorov hiše (sproti po potrebi).

6.    Pregled opravljenega dela servisa in potrditev delovnih nalogov za opravljena dela (sproti).

7.    Obveščanje upravnika in nadzornega sveta o kakovosti opravljenih in drugih del na hiši, nadzor nad izvedbo teh del (takoj po vsakem opravljenem popravilu).

8.    Hramba vseh ključev za dostop do skupnih prostorov v hiši in objektov, v katerih potekajo skupne instalacije hiše.

9.    Pregled delovanja elementov hidroforne postaje (dnevno).

10.   Pregled delovanja obeh dvigal (dnevno), pregled knjige servisov dvigala.

11.   Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.

12.   Pregled skupnih vodovodnih instalacij (glavni ventili, vodovodne ure itd.; dvakrat tedensko)

13.   Mesečni pregled gasilnih aparatov in kontrola nad opravljanjem vseh predpisanih servisnih pregledov aparatov (na 6 mesecev).

14.   Nabava materiala za redno vzdrževanje hiše

15.   Opozarjanje lastnikov oz. najemnikov stanovanj na nepravilno odlaganje predmetov (motorna kolesa, predmeti, ki lahko ogrozijo zdravje ali varnost stanovalcev in hiše) s pozivom k njihovi odstranitvi.

16.   Pregled vhoda, stopnišča in drugih skupnih prostorov in vsakodnevno odstranjevanje napisov, nalepk, sporočil ali obvestil, ki so pritrjena v hiši brez dovoljenja upravnika.

17.   Obveščanje upravnika in nadzornega odbora o prijavljenih adaptacijah stanovanj in dnevno preverjanje čistoče skupnih prostorov med adaptacijami. Opozarjanje izvajalcev adaptacij na določila hišnega reda. Ob selitvah in adaptacijah ugotavljamo povzročeno škodo v prostorih hiše, skupnih napravah in okolici ter obveščanje o tem (ob vsaki adaptaciji ali selitvi).

18.   Redno preverjanje mehanizmov za zapiranje in zaklepanje vhodnih vrat in takojšnja odprava napak (dnevno).

19.   Pregled stanja strehe in pohodnih teras objekta (dvakrat letno); čiščenje mrežic odtokov na strehi (odstranjevanje listja, maha …).

20.   Dogovarjanje z upravnikom in nadzornim odborom v primeru problemov oziroma nalog, ki presegajo okvir v tej prilogi naštetih hišniških del.

21.   Splošni ogled delovanja strojnice dvigala, toplotne postaje in hidroforne postaje.

22.   Redna skrb za čist in urejen hišniški prostor.

vaš GOSPODAR d.o.o.