Podjetje Gospodar smo registrirali leta 1991 kot pravno osebo za dejavnost upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih objektov in stanovanjskih storitev. Upravljamo z več kot 150 večstanovanjskimi in stanovanjsko-poslovnimi objekti v Ljubljani, pa tudi v okoliških občinah.

Registrirani smo pri Gospodarski zbornici Slovenije in smo podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami.

Naši zaposleni imajo bogate izkušnje in so dobro strokovno podkovani na področju upravljanja nepremičnin. Konkurenčna prednost našega podjetja je, da vsa administrativno-računovodska dela izvajamo sami v podjetju.

Pri svojem delu uporabljamo sodobno programsko opremo, ki je bila namensko razvita za upravljanje stanovanjskih in poslovnih objektov.

Izvajamo vse naloge, ki jih določata Stanovanjski zakon in Stvarnopravni zakonik ter naloge, ki izhajajo iz pogodb ali drugih zakonskih predpisov.

Pri pravnih poslih sodelujemo z odvetnico Slavo Alič, ki je partnerica v odvetniški pisarni Alič Rigler Kovač in deluje na Šmartinski cesti 130 v Ljubljani.

Poslovno sodelujemo z velikim številom dobaviteljev, ustanov, zunanjih izvajalcev, kooperantov, skratka z vsemi, ki pripomorejo k temu, da so naše storitve najbolj kakovostne. Izbiramo samo zanesljive poslovne partnerje z dobrimi referencami.