Potrebujete nasvet pravnika?

Pogodbe s področja stanovanjske zakonodaje

V sodelovanju z odvetnico sestavljamo tudi razne pogodbe s področja stanovanjske zakonodaje, npr. pogodb o medsebojnih razmerjih med lastniki večlastniških objektov, ki so po novem Stanovanjskem zakonu in Stvarnopravnem zakoniku obvezne za vse lastnike večlastniških objektov.

Potrebujete hišni red?

Na podlagi 27. člena Stanovanjskega zakona lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, sprejmejo hišni red, s katerim določijo temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi. Učinkovit hišni red vam lahko izdelamo mi.